Glitre bolig

Glitre Bolig har hovedkontor i Vektergården på Union i Drammen og jobber med eiendomsutvikling i Vestfold, Buskerud og Akershus. Glitre Bolig har en visjon om å utvikle og realisere boligprosjekter som øker livskvaliteten til kunden.