Espos AS • visuell identitet

ESPOS Norge AS innehar konsesjon fra Finansdepartementet for utstedelse av e-penger, og er underlagt strenge lovkrav for virksomheten. Tilbudet retter seg mot B2B virksomheter og arrangører av  festivaler, konsertet mm og omfatter utleie av enkle kassesystemer  og bankterminaler til fullverdige elektroniske betalingsløsninger, både til midlertidige og faste installasjoner. Dette er bakgrunnen for selskapets nye visuelle profil. Den skal bidra til å uttrykke selskapets personlighet, selvbilde og mål.