Hallingdal Renovasjon • identitet+strategi

Da Hallingdal renovasjon skulle innføre nye systemer og nye henterutiner, dukket behovet for en modernisering av selskapets grafiske identitet opp. Resultatet ble ny logo, nye grafiske retningslinjer, ny bildekor, ny hjemmeside, samt en helt ny strategi for markedsorientering og kontakt med kundene for fremtiden.