Kongsberg Jazz

Østlandets, ja kanskje landets viktigste jazzfestival. Oktan har i flere år hatt ansvar for grafisk profil, markedsføring av festivalen samt utarbeidelse av festivalens eget magasin.