Omdømmekampanje for Drammen

Oktan har jobbet med omdømmebygging av Drammen siden 2009. Denne kampanjen tok utgangspunkt i 10 gruppebilder av aktiviteter, mennesker og institusjoner som drammensere er stolte av, som er viktige for byens identitet og som er ukjente for de fleste utenfor Drammen. Kampanjen ble kjørt som 12 påfølgende sider i VG på en lørdag. I tillegg ble det laget en ambulerende fotoutstilling i Drammen og en 16 siders brosjyre.