Omdømmekampanje for Drammen

10 gruppebilder av aktiviteter, mennesker og institusjoner som drammensere er stolte av, som er viktige for byens identitet og som er ukjente for de fleste utenfor Drammen.12 påfølgende sider i VG lørdag. Ambulerende fotoutstilling i Drammen